Е.ОН България e компания, която управляваше част от електропреносната мрежа в България и 8 водноелектрически централи. Седалището на Е.ОН България беше разположено във Варна и отговаряше за поддържането на 42 000 км мрежа. Въпреки че, от компанията 33% принадлежаха на държавата, Е.ОН България успяваше да осигури 5,3 млрд. киловатчаса електроенергия на клиентите си всяка година безпроблемно и с високо ниво на обслужване.

Компанията имаше добре изградена вътрешна структура и стабилна маркетингова политика. За годините, които оперираше на българския пазар, тя въведе доста иновации и предложи на българските потребители сигурност в доставките на електроенергия.

Всъщност, Е.ОН България бяха 2 компании – „Е.ОН България Продажби“ АД и „Е.ОН България Мрежи“ АД. Отделните компании отговаряха за различните процедури при доставката и поддръжката на електроенергията в Североизточна България.

Е.ОН България винаги е била значима част от икономическия растеж или спад в страната. При първите признаци на зараждане на финансовата криза от 2009 г., електроразпределителното дружество първо отчете нарастването на молбите от клиенти за покриване на задълженията, чрез разсрочено плащане. Това са и първите последици от 8% инфлация през 2009 г. В крайна сметка, през следващите няколко тежки тримесечия, Е.ОН остава стабилна и запазва балансирани цени и обем от поръчки към подизпълнителите си.

С какво Е.ОН се справиха отлично на българския пазар?

Когато става въпрос за електроснабдяване, има няколко неща, които винаги са били начело на потребителските изисквания. Като оставим на една страна, бързата реакция и координация по време на аварии и доброто обслужване, Е.ОН България въвежда няколко неща, които бяха от огромна полза за българския потребител.

Е.ОН въведоха проверка на задължението онлайн

Телефонната проверка със сигурност не беше нещо ново, нито живата връзка с оператор, нито автоматичната опция, за това пък да си провериш сметката през уебсайта на компанията – това вече беше иновация. Още през 2007 г. Е.ОН България успяват да внедрят тази услуга на уебсайта си и да задоволят изискването на стотици клиенти. Процедурата е следната – въвежда се клиентския номер и се зарежда дължимата сума. Да си провериш бързо и лесно какво ти е задължението, за да се избегнат изненади  при плащането му, определено е нещо, с което Е.ОН се справиха блестящо.

Е.ОН образоваха клиентите си

Много бизнеси на територията на България, изпитват трудност да обяснят на клиентите си, детайлите на продукта или услугата, които предлагат. Общо взето, почти всяка компания, която изкарва нов продукт или услуга се сблъсква с проблема как да обучи клиентите да използват новия продукт. Макар и Е.ОН да не предоставяха нещо ново, сферата на електроразпределението, често е пълна с доста технически термини и остава неясна за голяма част от населението. Поради тази причина Е.ОН подготвиха обучителна кампания „Пътят на енергията” посредством брошури и плакати. На тях беше изобразена схема, която показваше видовете електроенергия, спрямо напрежението, цената на час и кой какъв процент взема от крайно оформената цена. Това не само че отговаря на клиентите как се формира цената на тока, ами и не оставя място за спекулации. Е.ОН са първата българска електроразпределителна компания, която смело показа как формира ценообразуването на услугите си.

Е.ОН образоваха и децата

Компанията разработи продукт игра, който да помогне на най-малките да се запознаят с понятието „Безопасна енергия“.  Детето трябва да кликне върху потенциално опасните ситуации изобразени в играта и след това ще получи информация, защо дадената ситуация крие риск и колко голям е той. Обучаването на най-малките, как да се пазят в дома и извън него, е част от маркетинговата стратегия на компанията, която се е доказала, като социално отговорна. Играта „Безопасна енергия” е още едно доказателство, че малките неща, които Е.ОН са направили за българските потребители не са без значение.